име, презиме, фамилия
е-майл, skype, facebook
ЕГН
GSM
град
адрес
 
Напишете кратка автобиография
Напишете какъв вид членска карта желаете да получите

Моля да бъда приет за член на Бага-Тур, като потвърждавам че съм наясно с
правата и задълженията описани в статута за членство както и устава и
вътрешните правила на школата и се задължавам да ги
спазвам. С молбата изпращам и необходимите снимки и годишен членски внос (ако има такъв).

     
дата